Forside
Nyheder
Statutter
Bestyrelsen
Ansøgningsskema - Årligt
Ansøgningsskema - Familiemedlemmer
Ansøgningsskema - Redningsfolk m.fl.
Kontakt


Admin
Brugernavn:
Password:

 

Fondens formål er at yde

1) understøttelse til familier, hvis forsørgere mister livet eller førligheden under forsøg på at redde skibbrudne eller mennesker i havsnød
2) række en hjælpende hånd til efterladte efter sømænd og fiskere, der omkommer under udøvelsen af deres gerning, samt til sømænd og fiskere, der herved lemlæstes
3) hjælp til enker efter fiskere uden særlig indtægt

Kun ansøgninger, hvor der er tilknytning til redningsvæsen, fiskeri eller søfart, kan komme i betragtning. Der ydes ikke støtte til andre sociale formål.

Fiskerenker, støttes kun, hvis det er socialt begrundet. Pensionister, der har fast indtægt ud over folkepension, ældrecheck og ATP, kan ikke komme i betragtning.